Poradnia Administracyjno Budowlana

Od pomysłu do efektu

KIOSK ARCHITEKTONICZNY

Latest Products Image

sprzedaż gotowych projektów i ich adaptacja wraz z potrzebnymi zmianami, dla uzyskania pozwolenia na budowę.

przejdź do sklepu

PORADNIA ADMINISTRACYJNO-BUDOWLANA

Latest Products Image

skupia zespół doradców - architektów, konstruktorów, inżynierów, geodetów, prawników. Projektujemy i prowadzimy obsługę administracyjno-techniczną inwestycji.

DLA INWESTORÓW

Latest Products Image

zastępstwo inwestycyjne - nasz inspektor nadzoru lub kierownik budowy dopilnuje prawidłowości wykonywanych robót budowlanych, pomoże dobrać najlepsze materiały budowlane - aby uzyskać najlepszą jakość za przystępną cenę.

Uzyskaj wsparcie profesjonalistów

Przyjmujemy zagadnienia skomplikowane i prowadzimy sprawy trudne, którymi inni nie chcą się zająć. Uwalnimy Cię od konieczności wielokrotnych wizyt i spędzania wielu godzin w różnych urzędach i instytucjach.

Doradztwo

dotyczące aspektów administracyjnych i inwestycyjnych wynikających z planów (lub projektów planów) zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

w zakresie przygotowania gruntów pod inwestycje oraz przygotowania procesu realizacji budowy

Sporządzanie

koncepcji urbanistyczno-przestrzennych

projektów zagospodarowania terenu z przygotowaniem do podziału na działki

projektów budowlanych nowych inwestycji, przebudowy i modernizacji

inwentaryzacji obiektów istniejących

Obsługa

prawno–administracyjna postępowań o warunki zabudowy i o pozwolenie na budowę

techniczno-budowlana inwestycji budowlanych

Wydajność

koordynacja projektu inwestycyjnego w imieniu inwestora

Odstępstwa

postępowanie w przypadku odstępstwa od projektu, wstrzymanie robót i związana z tym procedura naprawcza w PINB

Projekty

adaptacja projektów powtarzalnych (typowych) wraz ze zmianami

projekty remontów i adaptacji budynków w strefie ochrony konserwatorskiej

projektowanie i urządzanie ogrodów

projektowanie wnętrz

Struktura

KB - PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Elżbieta Niemoczyńska, mgr inż. Tadeusz Cybulski
PA - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO–URBANISTYCZNA mgr inż. arch. Leszek Mroczyński, mgr inż. arch. Radosław Kowzan
ZU - PRACOWNIA ZIELENI I KRAJOBRAZU mgr inż. Aneta Motucka
AW - PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ inż. arch. Paulina Piestrak
GG - PRACOWNIA GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
OS - PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA mgr inż. Alicja Sęk

Marysińska 40a, Warszawa-Wawer, tel. 603-054-871

architekci@poradnia-budowlana.pl

Top